Krzysztof Adamski, 24.08.2023

O tej stronie

To jest szósta wersja tej witryny. Zamiarem napisania jej od nowa było maksymalne uproszczenie i odchudzenie.

Treść niniejszej witryny, w tym kod źródłowy, możesz dowolnie kopiować, redagować i udostępniać za uznaniem autorstwa zgodnie z licencją Creative Commons 4.0 Uznanie Autorstwa.

Zdjęcia na tej witrynie podlegają licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0.

Czcionka użyta w tej witrynie to Noto Serif użyta zgodnie z licencją OFL

Polityka prywatności:

Niniejsza witryna nie zbiera o tobie żadnych informacji.


Copyright © 2007-2023 Krzysztof Adamski