Strona główna


Mirrors

Mirror (ang.) – kopia strony internetowej lub innych zasobów (np. bazy danych lub plików udostępnianych przez FTP). [Definicja: Wikipedia].


Copyright © 2005-2024 Krzysztof Adamski