25.03.2023

Projekt nowego, centralnego systemu rejestracji pojazdów w Polsce

Polski system tablic rejestracyjnych dla pojazdów jest jednym z najbardziej skomplikowanych w Europie. To nie podlega żadnej wątpliwości.

Pierwsza litera na tablicy rejestracyjnej oznacza województwo. Czasem jest to pierwsza litera stolicy województwa, na przykład P: Województwo Wielkopolskie ze stolicą w Poznaniu. Czasem pierwsza litera to pierwsza litera nazwy województwa, na przykład Z: Województwo Zachodniopomorskie. A czasem pierwsza litera jest zupełnie losowa: F: Województwo Lubuskie. Część województw ostatnią nowelizacją Rozporządzenia ws. Rejestracji Pojazdów otrzymała drugą literę, na przykład: X: Województwo Pomorskie. Po literze oznaczającej województwo następuje jedna oznaczająca miasto na prawach powiatu* lub dwie kolejne litery oznaczające powiat**. Po nich zaś następuje kombinacja liter i cyfr wyrażona na 11 sposobów. Nie ułatwia to zapamiętywania numerów.

W Europie systemy numeracji są o wiele prostsze. Rejestrując samochód w Hiszpanii zawsze otrzymamy tablicę z czterema cyframi i trzema literami (1234 BCD). W Grecji zawsze otrzymamy trzy litery i cztery cyfry (ABE 1234). Tablice wydawane we Włoszech, Francji, Serbii i Słowacji zawsze mają format AB 123 CD a w Wielkiej Brytanii AB12 CDE. Tablice węgierskie to AB-CD 123, duńskie i norweskie to AB 12345, belgijskie: 1 ABC 234 a ukraińskie i bułgarskie: AB 1234 EH.

Nasz system mimo – a może dzięki – skomplikowania jest też niewydajny. Niektóre miasta i powiaty wykorzystały wszystkie możliwe kombinacje i należało im przydzielić nową literę (wyróżnik). I tak Poznań wydaje PO i PY, Kraków KR i KK, Powiat Pruszkowski WPR, WPP i WPS, Kartuski – GKA, GKY i GKZ a Wrocłąwski: DWR i VWR.

Jakby tego skomplikowania było mało, tablice indywidualne, tymczasowe, profesjonalne i dyplomatyczne mają zupełnie inne wyróżniki i możliwe układy.

W związku z tym – pomimo, że jestem zwolennikiem tablic przypisanych do powiatu – uważam, że w Polsce obecnie nie da się ani uzdrowić obecnego, ani wprowadzić nowego systemu regionalnego. Po prostu wykorzystano niemal wszystkie możliwe układy tablic. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest system centralny o odpowiedniej pojemności, bez wielości zasobów, z odpowiednią czytelnością.

Tablice rejestracyjne powinny spełniać kilka kryteriów:

  1. Powinny być możliwie krótkie i posiadać maksymalnie 7 znaków;
  2. Powinny mieć jednolity układ liter i cyfr, aby były łatwo zapamiętywalne;
  3. Powinny mieć więcej liter, niż cyfr, aby zwiększyć pojemność (liczbę możliwych kombinacji) rejestracji;
  4. Powinno się zrezygnować z przyporządkowywania tablic do powiatu, przez co zwiększy się liczba możliwych kombinacji.
  5. Nie mogą się dublować z numerami z poprzednich systemów.

Po przeanalizowaniu powyższych założeń, opracowałem jednolity centralny system wyróżników pojazdów i tablic rejestracyjnych. Oto on.

I. TABLICE ZWYCZAJNE

1. TABLICE OBYWATELSKIE

Tablice obywatelskie wydawane na wszystkie typy pojazdów należących do osób fizycznych oraz osób prawnych z wyjątkiem podmiotów ujętych w następnych punktach.

a) Układ znaków
Układ znaków to ABC 12 DE;
– pominięte zostaje 379 kombinacji pierwszych trzech liter z powodu ich używania przez powiaty w obecnym systemie;
– pominiętych zostaje 59 kombinacji literowych obraźliwych, cechujących lub historycznie negatywnych (np. SS, UB, PRL itd.);
– pominiętych zostaje 7 kombinacji trzyliterowych przeznaczonych na tablice wymienione w rozdziale II;
– pominięte są litera Q oraz litery I i O, ale tylko na miejscach bezpośrednio sąsiadujących z cyframi.

Łączna pojemność to 696.747.049 unikalnych kombinacji numerów rejestracyjnych.

b) System wydawania numerów rejestracyjnych
– Numery rejestracyjne wydawane są losowo (nie kolejno) dla wszystkich typów pojazdów (dla samochodów, przyczep, motocykli, motorowerów i traktorów);
– Wydawany jest tylko numer, tablice właściciele pojazdów kupują w certyfikowanych punktach;

c) Wygląd tablic rejestracyjnych
– tablice rejestracyjne zwykłe mają białe znaki na czarnym tle

– tablice dla pojazdów ekologicznych mają zielone litery na białym tle

– tablice dla pojazdów sportowych mają niebieskie litery na białym tle

– tablice dla pojazdów zabytkowych mają białe litery na czarnym tle

 

2. POJAZDY SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

a) Dla pojazdów Służb Państwowych przyporządkowano następujące wyróżniki

Przy czym 12 oznacza dwie dowolne cyfry, AB oznacza dwie dowolne litery z zastrzeżeniem liter wymienionych w rozdziale I, punkt 1, litera a, myślnik 3.

b) Pojemność: po 56.925 tablic dla każdej służby.

II. TABLICE NADZWYCZAJNE

1. POJAZDY NAJWYŻSZYCH ORGANÓW PAŃSTWA

a) Numer rejestracyjny pojazdu służbowego Prezydenta RP to cyfra 1;
b) Numer rejestracyjny pojazdu służbowego Marszałka Sejmu RP to cyfra 2;
c) Numer rejestracyjny pojazdu służbowego Marszałka Senatu RP to cyfra 3;
d) Numer rejestracyjny pojazdu służbowego Prezesa Rady Ministrów RP to cyfra 4;
e) Numery rejestracyjne pojazdów służbowych ministerstw oraz organów centralnych składają się z czterech cyfr.

2. POJAZDY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Numery rejestracyjne pojazdów służb podległych Ministrstowi Obrony Narodowej składają się z litery U, po której następuje układ pięciu cyfr. Tablice rejestracyjne mają kolor czarny a numer kolor żółty.

3. TABLICE KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO

Numery rejestracyjne pojazdów Korpusu Dyplomatycznego, Placówek Dyplomatycznych oraz pracowników Placówek Dyplomatycznych składają się sześciu cyfr. Trzy pierwsze cyfry oznaczają przynależność pojazdu a trzy kolejne cyfry oznaczają przeznaczenie pojazdu. Wygląd: białe znaki na ciemnoniebieskim tle.

III. TABLICE TYMCZASOWE

1. TABLICE PROFESJONALNE

Tablice rejestracyjne profesjonalne wydawane są na żądanie producentom, dealerom, sprzedawcom profesjonalnym, komisom oraz innym podmiotom prowadzącym obrót pojazdami. Numer rejestracyjny składa się z trzech liter, trzech cyfr oraz litery P.

Pojemność: 14.360.625 kombinacji.

2. TABLICE TYMCZASOWE:

Numery rejestracyjne tymczasowe składają się z dwóch liter, dwóch cyfr oraz trzech liter, przy czym pierwsza litera to kodowe oznaczenie roku, druga litera to kodowe oznaczenie miesiąca, dwie cyfry to kodowe oznaczenie dnia, składających się łącznie na datę ważności tablicy rejestracyjnej, a trzy ostatnie litery są losowe i są wyróżnikiem pojazdu. Tablice tymczasowe posiadają białe litery na czerwonym tle.

Pojemność to 14.375 numerów na każdy dzień ważności

3. TABLICE TYMCZASOWE EKSPORTOWE:

Numery rejestracyjne tymczasowe eksportowe składają się ze znaków jak numery rejestracyjne tymczasowe. Tablice posiadają białe znaki na czerwonym tle.

Pojemność to 14.375 numerów na każdy dzień ważności

Kody roku: od A do Z z pominięciem I, ale z uwzględnieniem O i Q, na każdy rok od 2025 do 2049 i ponownie od 2050 do 2074.
Kody miesiąca:
– w latach nieparzystych litery A, C, E, G, J, L, N, P, S, U, W, Y dla kolejnych 12 miesięcy
– w latach parzystych litery B, D, F, H, K, M, O, R, T, V, X, Z dla kolejnych 12 miesięcy
Kod dnia dla tablic tymczasowych zwykłych: dzień z kalendarza +40, np. 11 dzień miesiąca da liczbę 51. W przypadku 30 dnia miesiąca liczbą będzie 70.
Kody dnia dla tablic tymczasowych eksportowych: liczba dnia miesiąca = liczba widniejąca na tablicy.

 


Copyright © 2007-2023 Krzysztof Adamski