Gdańsk, dnia 14. lutego 2022 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
obrady XXI sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu poniedziałek 21. lutego 2022 roku, o godz. 18.00, w siedzibie Rady przy ul. Leszczynowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie UCHWAŁY w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.
4. Podjęcie UCHWAŁY w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2021 rok.
5. Ankieta i Budżet Obywatelski – analiza wniosków mieszkańców zgłoszonych w ramach przeprowadzonych konsultacji (ankieta) oraz projektów zgłoszonych i poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.
6. Korespondencja – propozycja współpracy.
7. Sprawy wniesione po zwołaniu obrad, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

Tomasz Torcz

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *