June 2, 2023

XX Sesja Rady Dzielnicy Jasień

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
obrady XX sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 21. grudnia 2021 roku, o godz. 18.00, w siedzibie Rady przy ul. Leszczynowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z bieżących działań.
4. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
5. Przyjęcie UCHWAŁY ws. zajęcia stanowiska odnośnie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ujeścisko – zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku (nr planu 1853).
5b. Przyjęcie UCHWAŁY ws. zajęcia stanowiska odnośnie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jasień rejon ulicy Jasieńskiej w mieście Gdańsku (nr planu 2355).
6. Sprawy wniesione po zwołaniu obrad, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

Tomasz Torcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *