June 2, 2023

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Jasień

Gdańsk, dnia 16. lutego 2021 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 02. marca 2021 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Rady z działań od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
5. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
6. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
7. Zakończenie obrad.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art.  15zzx, sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Dokładne informacje o uczestnictwie zdalnym zostaną dostarczone przed sesją.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *