Gdańsk, dnia 20. kwietnia 2021 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 27. kwietnia 2021 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Rady z bieżących działań.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań za rok 2020.
5. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Rady.
6. Sprawozdanie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu za rok 2020.
7. Przyjęcie UCHWAŁY ws. wyrażenia opinii dot. projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP Jasień rejon ulicy Jasieńskiej.
8. Zakończenie obrad.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art.  15zzx, sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Link do uczestnictwa w sesji:
https://us02web.zoom.us/j/85977154045

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
Tomasz Torcz

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *