Gdańsk, dnia 17 listopada 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 24. listopada 2020 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie UCHWAŁY o wstąpieniu nowej Radnej.

4. Przyjęcie ślubowania nowej Radnej.

5. Sprawozdanie Zarządu Rady z działań od ostatniej sesji.

6. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie przeznaczenia środków budżetowych.
 
7. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie zmiany kompetencji Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu.

7.1 Przyjęcia UCHWAŁY w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej

8. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
 
9. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
 
10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art.  15zzx, sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

Tomasz Torcz


Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *