Gdańsk, dnia 29 września 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 6. października 2020 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie inicjatyw lokalnych BO 2021 – projekty dzielnicowe. 

4. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie inicjatyw lokalnych BO 2021 – projekty ogólnomiejskie. 

5. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu

6. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.

7. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.

8. Zakończenie obrad.

 Poniżej przesyłam link do projektów dzielnicowych, po odrzuceniu tych już odrzuconych: 

 https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch[taskTypeIds][]=5&TaskProposeSearch[statuses][]=2&TaskProposeSearch[statuses][]=3&TaskProposeSearch[statuses][]=4&TaskProposeSearch[statuses][]=5 

 A to link do projektów ogólnomiejskich, po odrzuceniu tych już odrzuconych: 

https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=36&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=2&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=3&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=4&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=5 

Z projektów ogólnomiejskich każdy powinien wybrać te, co do których chciałby zamieścić opinię – pozytywną lub negatywną. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art.  15zzx, sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień
Tomasz Torcz

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *