Gdańsk, dnia 8 września 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady XI sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 15. września 2020 roku, o godz. 18.00, w siedzibie Rady ul. Leszczynowa 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy w czasie od poprzedniej sesji Rady.
4. Omówienie aktualnej sytuacji Klubu Seniora, którego powstanie Rada poparła w uchwale V/21/2019 z dnia 1 października 2019.
5. Informacji dot. linii autobusowej 168 – trasa do Jasień Bulwary – PKM KIEŁPINEK, zreferuje: Michał Dubiec.
6. Omówienie propozycji Regulaminu Rady Dzielnicy Jasień.
7. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Dzielnicy Jasień Aleksandry Zbroszczyk-Lewandowskiej.
8. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu wybrania członków zarządu (zgodnie z §25.2 Statutu).
9. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie powołania Członka Zarządu Rady.
10. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie liczby Członków Zarządu Rady.
11. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie powołania Członka Zarządu Rady.
12. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/29/2020 Rady Dzielnicy Jasień z dnia 9 czerwca 2020 w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu.
13. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Jasień.
14. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie powołania Komisji ds. Komunikacji Publicznej.
15. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
16. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
17. Zakończenie obrad.

Porządek obrad może być zmieniony zgodnie z §13.12 Statutu Rady Dzielnicy Jasień.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

Tomasz Torcz

 

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *