Gdańsk, dnia 22 września 2020 r. 

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.) 

z w o ł u j ę 

obrady XII sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu 29 września 2020 roku (wtorek), o godz. 18.00, w siedzibie Rady na ul. Leszczynowej 5, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie inicjatyw lokalnych BO 2021 – projekty dzielnicowe. 

4. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie inicjatyw lokalnych BO 2021 – projekty ogólnomiejskie. 

5. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad. 

6. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia. 

7. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad może być zmieniony zgodnie z §13.12 Statutu Rady Dzielnicy Jasień. 

Poniżej przesyłam link do projektów dzielnicowych, po odrzuceniu tych już odrzuconych: https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch[taskTypeIds][]=5&TaskProposeSearch[statuses][]=2&TaskProposeSearch[statuses][]=3&TaskProposeSearch[statuses][]=4&TaskProposeSearch[statuses][]=5 A to link do projektów ogólnomiejskich, po odrzuceniu tych już odrzuconych: https://gdansk.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=36&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=2&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=3&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=4&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=5 Z projektów ogólnomiejskich każdy powinien wybrać te, co do których chciałby zamieścić opinię – pozytywną lub negatywną. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Jasień
Michał 
Dubiec

 

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *