Gdańsk, dnia 2 czerwca 2020 r.

Na podstawie §18 ust. 1, 3 Statutu Dzielnicy Jasień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Jasień (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r., poz. 1948 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

obrady X sesji Rady Dzielnicy Jasień w dniu wtorek 9. czerwca 2020 roku, o godz. 18.00, w trybie zdalnym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie przeznaczenie środków finansowych.
4. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu.
5. Przyjęcie UCHWAŁY w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji i Transportu.
6. Sprawy wniesione w okresie po ogłoszeniu porządku obrad.
7. Wolne wnioski, korespondencja, oświadczenia.
8. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień

Tomasz Torcz

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *