June 2, 2023

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZEDŁUŻENIA LINII KOLEJOWEJ PRZEZ DZIELNICĘ GDAŃSK POŁUDNIE

W poniedziałek 6 lipca br., podczas seminarium dot. koncepcji przebiegu nowej linii kolejowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprezentowane zostały możliwe warianty nowych tras.

Czym jest Studium?

Głównym celem Studium jest wskazanie potencjału rozwojowego przedłużenia linii kolejowej nr 250 (Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście) w kierunku Gdańska Południe w powiązaniu z metropolitalnym i regionalnym systemem linii kolejowych.

Zawiera diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru oddziaływania linii w obszarze metropolitalnym, analizę uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz wstępną analizę transportową.

Sporządzone studium stanowić będzie podstawę do kontynuacji prac analitycznych, w tym opracowania STEŚ i Studium Wykonalności, zawierającego m.in. analizy na temat określenia modelu operacyjnego, przepustowości i rozkładu jazdy. Studium wykonalności będzie mogło stanowić podstawę dla dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *