Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem sporządzenia budżetu Dzielnicy, Rada Dzielnicy przestępuje do konsultacji społecznych i przyjmuje wnioski mieszkańców w zakresie rozdysponowania środków. Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje, wyciąg ze statutu, uchwałę oraz plan budżetowy ze wskazaniem głównych kierunków. Zapraszamy do konsultacji! 

Środki finansowe, będące w dyspozycji jednostki pomocniczej (Rady Dzielnicy Jasień) mogą być wydatkowane na  „utrzymanie i rozwój infrastruktury, drobne inwestycje” ale wyłącznie w ramach gminnych terenów i nieruchomości znajdujących się w dzielnicy (Jasień).

Przy organizowaniu przedsięwzięć, na które przeznaczone środki finansowe na ·działalność statutową Rada musi być organizatorem lub współorganizatorem.

Kryteria doboru uczestników przedsięwzięć realizowanych przez Rady jednostek pomocniczych muszą dawać możliwość uczestniczenia w nich bez ograniczeń wszystkich osób z przewidzianej uchwale grupy.

 

Przy realizacji wniosków o sfinansowanie projektów inicjatyw dzielnicy należy zwrócić szczególną uwagę, aby kwoty przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców odpowiadały stawkom rynkowym. Wyłonienie podmiotu realizującego dane przedsięwzięcia powinno dokonać się w pełni transparentnie oraz po dokonaniu oceny profesjonalnego przygotowania wykonawcy.

Rada Dzielnicy Jasień
jasien@adamski.gdn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *